Pro marody a "záškoláky"

Povinností každého chybějícího je doplnit si co nejdříve zápisy ze zameškaných hodin + vypracovat následující úkoly:

Doplnění učiva za pondělí 30.10.

ČJ - zopakovat slovní druhy a vyjmenovaná slova

Geometrie - do sešitu geometrie uč. 115 / 3 a 4

Ma - do sešitu uč. 19 / 5

        - PS 10 / 37 a 39

Vl - přečíst uč. str. 17 - 18 (kapitola 4 - Světlo rozumu)


Dopnění učiva za středu 1.11.

Ma - do sešitu uč. 19 / 7

         PS 10 / 38

AJ - přečíst uč. str. 18

ČJ - ústně uč. 21 / 8 a) b)

Vl - přečíst kap. 5 (Život na vesnici)


Doplnění učiva za čtvrtek 2.11. (Pro Matěje)

Př - přečíst v uč. str. 13, 14 (Železné rudy, magnetická síla)


Doplnění učiva za pátek 3.11.

AJ (moje skupina) - přečíst a přeložit písníčku Little Jimmy v uč. str. 19

                               - PS str. 19 / 4


Doplnění učiva za pondělí 13.11.

ČJ - ústně 26 / 8 a) b) a 27 / 12 a)

Geometrie - přečíst modrý rámeček uč. str. 117, do sešitu geometrie narýsovat uč. 117 / 4 a) b)

Ma - ústně uč. 24 / 16

        do sešitu uč. 23 / 14

Vl - přečíst kap. 7 (Obrození měšťanské společnosti) - až do F. Palackého (toho už ne)


Doplnění učiva za středu 15.11.

Ma - do sešitu uč. 24 / 21 (první tři příklady + zkouška)

         PS str. 13 - celý pravý sloupec

ČJ - str. 29 - přečíst horní modrý rámeček a opsat do sešitu první 2 řádky z něho

        29 / 2 - do sešitu

Vl - přečíst str. 26 - 27 (František Palacký - Obrození na postupu)