Co nás čeká:

30.10.2017

  • Halloween

Úterý 31. 10. - děti mohou přijít do školy v kostýmu, učebnice a sešity z ČJ a Ma si nosit nemusí

  • Fotografování pro zájemce

Středa 1. 11. - série 4 fotografií na zimním pozadí + oboustranný otáčecí kalendář - 290,- Kč

  • Čtvrtletní písemná práce z Ma

Čtvrtek 2. 11., nezapomenout si vzít pomůcky na geometrii

Zopakovat si: sčítání, odčítání, násobení, dělení - i písemné, i s nulami, převody jednotek času, objemu, hmotnosti, délky, slovní úlohy, geometrie: grafický rozdíl a součet, úsečka, přímka, polopřímka, osa úsečky, vzájemná poloha přímek, rovinné geometrické útvary

  • Čtvrtletní písemná práce z ČJ

Pátek 3. 11.

Zopakovat si: mateřský a národní jazyk, dorozumívání mezi lidmi, vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, u / ů / ú, velká písmena, rozbor stavby slova, odvození základového slova, psaní čárek

  • Pedagogická rada a třídní schůzky

Úterý 7. 11. - 17 - 18 h. - třídní schůzky se uskuteční formou individuálních konzultací, účast není nezbytná. Informace o prospěchu za 1. čtvrtletí budou zapsány v ŽK v pondělí 6. 11. Rodiče, s kterými bych chtěla, bude-li to možné, mluvit, budou informováni mailem.

  • Sběr starého papíru a víček

Sběr papíru a víček se uskuteční v termínu od 6. 11. do 9. 11.