Organizace školního roku

I. pololetí                           4.9.2017 - 31.1.2018

II. pololetí                           1.2.2018 - 29.6.2018

Podzimní prázdniny          26.10.2017 - 27.10.2017

Vánoční prázdniny            23.12.2017 - 2.1.2018

Pololetní prázdniny           2.2.2018 - 2.2.2018

Jarní prázdniny                  12.2.2018 - 16.2.2018

Velikonoční prázdniny      29.3.2018 - 30.3.2018

Letní prázdniny                  1.7.2018 - 31.8.2018