Pro marody a "záškoláky"

Povinností každého chybějícího je doplnit si co nejdříve zápisy ze zameškaných hodin + vypracovat následující úkoly:

Doplnění učiva za pondělí 30.10.

ČJ - zopakovat slovní druhy a vyjmenovaná slova

Geometrie - do sešitu geometrie uč. 115 / 3 a 4

Ma - do sešitu uč. 19 / 5

        - PS 10 / 37 a 39

Vl - přečíst uč. str. 17 - 18 (kapitola 4 - Světlo rozumu)


Dopnění učiva za středu 1.11.

Ma - do sešitu uč. 19 / 7

         PS 10 / 38

AJ - přečíst uč. str. 18

ČJ - ústně uč. 21 / 8 a) b)

Vl - přečíst kap. 5 (Život na vesnici)


Doplnění učiva za čtvrtek 2.11. (Pro Matěje)

Př - přečíst v uč. str. 13, 14 (Železné rudy, magnetická síla)


Doplnění učiva za pátek 3.11.

AJ (moje skupina) - přečíst a přeložit písníčku Little Jimmy v uč. str. 19

                               - PS str. 19 / 4


Doplnění učiva za pondělí 13.11.

ČJ - ústně 26 / 8 a) b) a 27 / 12 a)

Geometrie - přečíst modrý rámeček uč. str. 117, do sešitu geometrie narýsovat uč. 117 / 4 a) b)

Ma - ústně uč. 24 / 16

        do sešitu uč. 23 / 14

Vl - přečíst kap. 7 (Obrození měšťanské společnosti) - až do F. Palackého (toho už ne)


Doplnění učiva za středu 15.11.

Ma - do sešitu uč. 24 / 21 (první tři příklady + zkouška)

         PS str. 13 - celý pravý sloupec

ČJ - str. 29 - přečíst horní modrý rámeček a opsat do sešitu první 2 řádky z něho

        29 / 2 - do sešitu

Vl - přečíst str. 26 - 27 (František Palacký - Obrození na postupu)


Doplnění učiva za čtvrtek 16.11.

Ma - uč. 24 / 20 - do sešitu

ČJ - ústně 29 / 1 a)

Př - přečíst str. 17 (ropa, zemní plyn)


Doplnění učiva za čtrvrtek 30.12

AJ - ústně uč. 26 / 3 a 27 / 4

        PS 26 / 1 a 27 / 5

Ma - do sešitu: uč. 28 / 18 a 19, 29 / 23

Př - přečíst str. 22 - 23 - Půda


Doplnění učiva za pátek 1.12.

ČJ - místo ní Př - dodělání tématu půda + zápis (str. 22 - 23)

AJ - nácvik koled k rozsvěcení vánočního stromu


Doplnění učiva za úterý 5.12.

ČJ - ústně učebnice 37 / 8 a 10

Ma - zopakovat rozvinutý zápis čísel (vzor v uč. str. 29 - žlutá pastelka)

         ústně 30 / 2

         do sešitu: 30 / 5


Doplnění učiva za pondělí 15.1.

Ma - uč. str. 45 zelený rámeček (zapsat do sešitu čísla a jak se označují římsky)

        uč. 45 / 2 ústně, 3 do sešitu

Vl - str. 38 - přečíst vznik ČSR + do sešitu otázky 1 - 5 (dole na stránce)


Doplnění učiva za úterý a středu 16. a 17.1.

Ma - PS 25 / 2, 3, 5


Doplnění učiva za čtvrtek a pátek 18. a 19.1.

ČJ - str. 52 - přečíst, str. 53 / 2, 3 ústně, 54 / 7, 9 a) b) do sešitu, 55 / 11 ústně

Ma - zopakovat převody jednotek

         uč. 46 / 9 do sešitu

Př - uč. str. 29 - přečíst střídání ročních období