Pro marody a "záškoláky"

Povinností každého chybějícího je doplnit si co nejdříve zápisy ze zameškaných hodin + vypracovat následující úkoly:

Doplnění učiva za pondělí 30.10.

ČJ - zopakovat slovní druhy a vyjmenovaná slova

Geometrie - do sešitu geometrie uč. 115 / 3 a 4

Ma - do sešitu uč. 19 / 5

        - PS 10 / 37 a 39

Vl - přečíst uč. str. 17 - 18 (kapitola 4 - Světlo rozumu)


Dopnění učiva za středu 1.11.

Ma - do sešitu uč. 19 / 7

         PS 10 / 38

AJ - přečíst uč. str. 18

ČJ - ústně uč. 21 / 8 a) b)

Vl - přečíst kap. 5 (Život na vesnici)


Doplnění učiva za čtvrtek 2.11. (Pro Matěje)

Př - přečíst v uč. str. 13, 14 (Železné rudy, magnetická síla)


Doplnění učiva za pátek 3.11.

AJ (moje skupina) - přečíst a přeložit písníčku Little Jimmy v uč. str. 19

                               - PS str. 19 / 4


Doplnění učiva za pondělí 13.11.

ČJ - ústně 26 / 8 a) b) a 27 / 12 a)

Geometrie - přečíst modrý rámeček uč. str. 117, do sešitu geometrie narýsovat uč. 117 / 4 a) b)

Ma - ústně uč. 24 / 16

        do sešitu uč. 23 / 14

Vl - přečíst kap. 7 (Obrození měšťanské společnosti) - až do F. Palackého (toho už ne)


Doplnění učiva za středu 15.11.

Ma - do sešitu uč. 24 / 21 (první tři příklady + zkouška)

         PS str. 13 - celý pravý sloupec

ČJ - str. 29 - přečíst horní modrý rámeček a opsat do sešitu první 2 řádky z něho

        29 / 2 - do sešitu

Vl - přečíst str. 26 - 27 (František Palacký - Obrození na postupu)


Doplnění učiva za čtvrtek 16.11.

Ma - uč. 24 / 20 - do sešitu

ČJ - ústně 29 / 1 a)

Př - přečíst str. 17 (ropa, zemní plyn)


Doplnění učiva za čtrvrtek 30.12

AJ - ústně uč. 26 / 3 a 27 / 4

        PS 26 / 1 a 27 / 5

Ma - do sešitu: uč. 28 / 18 a 19, 29 / 23

Př - přečíst str. 22 - 23 - Půda


Doplnění učiva za pátek 1.12.

ČJ - místo ní Př - dodělání tématu půda + zápis (str. 22 - 23)

AJ - nácvik koled k rozsvěcení vánočního stromu


Doplnění učiva za úterý 5.12.

ČJ - ústně učebnice 37 / 8 a 10

Ma - zopakovat rozvinutý zápis čísel (vzor v uč. str. 29 - žlutá pastelka)

         ústně 30 / 2

         do sešitu: 30 / 5


Doplnění učiva za pondělí 15.1.

Ma - uč. str. 45 zelený rámeček (zapsat do sešitu čísla a jak se označují římsky)

        uč. 45 / 2 ústně, 3 do sešitu

Vl - str. 38 - přečíst vznik ČSR + do sešitu otázky 1 - 5 (dole na stránce)


Doplnění učiva za úterý a středu 16. a 17.1.

Ma - PS 25 / 2, 3, 5


Doplnění učiva za čtvrtek a pátek 18. a 19.1.

ČJ - str. 52 - přečíst, str. 53 / 2, 3 ústně, 54 / 7, 9 a) b) do sešitu, 55 / 11 ústně

Ma - zopakovat převody jednotek

         uč. 46 / 9 do sešitu

Př - uč. str. 29 - přečíst střídání ročních období


Doplnění učiva za týden 22.1. - 26.1.

Ma - zopakovat si dělení jednociferným dělitelem - PS2 str. 3/1, 4/6 

        dělení dvojciferným dělitelem - přečíst si výklad - uč. str. 65 zelený rámeček, přečíst PS2 str. 5 nahoře

        PS2 str. 5/1 vypočítat první příklad

ČJ - zopakovat si mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor

       uč. 60 / 11, 61 / 13 ústně

Př - str. 35 přečíst, do sešitu nakreslit a popsat obr. zeměkoule s podnebnými pásy

AJ - PS str. 34 / 1, 35 / 3, 4, 36 / 1, 2, 37 / 3 


Doplnění učiva za 29.1. - 31.1.

Ma - PS2 str. 3 pravý sloupec, 3 / 3 a 4, str. 5 / 1 a 3

ČJ - 63 / 1, 2 - ústně

Vl - přečíst kap. 13

AJ - PS 37 / 4, 5


Doplnění učiva za pátek 1.2.

ČJ - 63 / 4 - ústně

Ma - PS2 6 / 5

Př - uč. str. 36 - 38 - přečíst si kap. Tropický pás


Doplnění učiva za pondělí 5.2.

Geometrie - PS2 46 / 8, učebnice 125 / 3 a 5 do sešitu, uč. str. 126 - přečíst rámeček nahoře

Ma - PS2 5 / 3

Vl - uč. str. 42 - přečíst Cesta k zániku ČSR


Doplnění učiva za úterý 6.2.  

ČJ - 66 / 2 a) ústně, 66 / 4 do sešitu, přečíst modrý rámeček str. 67

Ma - uč. str. 71 / 37 (první dva sloupce) do sešitu  

                                 

Doplnění učiva za čtvrtek 8.2.

Ma - 66 / 9 růžový a zelený sloupec - do sešitu

Př - str. 37 - savany, pouště - přečíst

ČJ - str. 68 - modrý rámeček - přečíst, 68 / 8 ústně, 67 / 7 ústně

AJ - uč. 38 / 1, 2 - ústně, PS 38 / 1, 2 - písemně


Doplnění učiva za pátek 9.2.

ČJ - 68 / 9 ústně

AJ - 38 / 3 ústně, přečíst zelený rámeček str. 38 / 4, do slovníčku napsat slovíčka 39 / 8


Doplnění učiva za pondělí a úterý 19. a 20.2.

ČJ - 69 / 9 a) ústně

Ma - opakovat písemné dělení dvojciferným dělitelem

Geometrie - PS2 46 / 9, 11 

                     uč. str. 126 / 2 a), b) - do sešitu

Vl - přečíst str. 43 - 44 (kap. 14)


Doplnění učiva za středu a čtvrtek 21. a 22.2.

ČJ - 69 / 10 a) ústně, 70 / 1 do sešitu, 71 / 4 ústně

Ma - vypočítat do sešitu: 91 362 : 34, 63 826 : 47, 66 497 : 18, 74 675 : 25, i se zk.

Př - přečíst si v učebnici savany a pouště

Vl - str. 44 - přečíst

AJ - uč. str. 39 / 5, 6 - ústně, PS 39 / 3 a 4 - písemně


Doplnění učiva za pondělí 26.2.

ČJ - 72 / 6 - ústně, 72 / 7 - do sešitu, 73 / 2 a) - ústně

Geometrie - str. 129 přečíst žlutý rámeček nahoře, 129 / 4 a) - d) do sešitu, 129 / 5 do sešitu

Ma - nic, dělali jsme Pangeu (mat. soutěž)

Vl - přečíst str. 44 (Boj proti okupaci, ČSR svobodná)


Doplnění učiva za středu 7.3. - pátek 9.3.

ČJ - sloh - přečíst dopis str. 108, 108 / 2, 3 - ústně, přečíst modré rámečky str. 108 - 109

                 DÚ - na příští sloh přinést čistou nepopsanou dopisní obálku

ČJ mluvnice - ústně 78 / 1, 2, 3, 79 / 6

Ma - uč. str. 85 opsat do sešitu zelený rámeček, ústně 86 / 9

        PS2 8 / 2, 4, 5 a 9 / 9

Vl - přečíst str. 45 Poválečný vývoj

Př - přečíst str. 40 Polární pás


Doplnění učiva za pondělí a úterý 12. - 13.3.

Ma - PS2 11 / 11, 10 / 4, zopakovat převody jednotek, uč. str. 87 - zapsat si zelený rámeček do sešitu

Geometrie - PS2 39 / 3, 40 / 9, 41 / 11

ČJ - 81 / 1 ústně, přečíst modrý rámeček str. 81

Vl - přečíst kap. 15 - str. 46


Doplnění učiva za středu 14.3.

Ma - PS2 18 / 4, uč. str. 79 - opsat zelený rámeček dole - do MŠ

ČJ - 81 / 2 ústně

ČJ sloh - napsat dopis kamarádovi + nadepsat dopisní obálku

               DÚ na příští středu (21.3.) - napsat dopis paní učitelce z jarních prázdnin - do sešitu

AJ - uč. 42 / 1, 2 - ústně

Vl - přečíst kap. 15 - Nástup komunistické vlády

¨

Doplnění učiva za úterý a středu 10. a 11.4.

Ma - uč. str. 96 / 2, 3 - ústně, přečíst zelené rámečky na str. 96 a 97

        uč. str. 94 / 18 a 95 / 24 - do sešitu

         PS2 str. 23 / 10

ČJ - uč. str. 91 / 4 a 6 - ústně

AJ - PS str. 46 / 3

                   47 / 4


Doplnění učiva za středu 23.5.

Ma - PS2 33 / 12, 25 / 20 a 21

AJ - učebnice - přeložit a přečíst píseň na str. 55 / 6

ČJ - uč. str. 106 / 1 - ústně

Vl - přečíst str. 42