Co nás čeká v průběhu školního roku

Níže uvádím pár informací, které bych Vám ráda sdělila. Děti jsou v posledním ročníku prvního stupně a myslím si, že se musí učit také pracovat na úkolech, které jsou náročnější a vyžadují důkladnou přípravu s využitím znalostí z předchozích ročníků (samozřejmě i nově nabytých).

Český jazyk - každé úterý budeme psát pravidelně diktát (1. vyučovací hodina), neohlášeně krátké testíky (zkoušení) z učiva 2. - 5. ročníku, např. Uveď druhy vět, vyjmenuj dlouhé samohlásky, jak dělíme české hlásky, vyjmenuj vzory pro rod ženský, napiš 5 mnohoznačných slov..... Děti musí mít přehled a znát i jazykové pojmy. Tyto testíky budou přibližně 2x za měsíc.

Každé úterý 4. hodinu a každou středu 4. hodinu bude čtení - v úterý s paní učitelkou Podleskou, ve středu se mnou. Se mnou budou děti číst z čítanky (máme ve škole), s paní učitelkou se na četbě ještě dohodnou. Někdy si místo čtení nebo nějaké gramatiky vezmeme sloh - vždy bude dopředu oznámeno.

Čtenářský deník - děti mají z loňska, mohou v něm pokračovat. Brzy dodám seznam povinné četby. V závěru každého měsíce budeme představovat přečtené knihy. Toto bude vždy v určenou hodinu 1x za měsíc (dětem oznámím dopředu vyučovací hodinu). Nechám na každém, kdy si bude chtít tento úkol splnit. Každý však vystoupí minimálně 1x za pololetí.

Slohové práce - v každém čtvrtletí budeme psát slohovou práci + její osnovu. Děti je budou psát ve škole, po domácí přípravě. Určitě jedna z nich bude vypravování, další pak popis pracovního postupu, pravděpodobně i dopis a poslední bude na nějaké volné téma. Daným slohovým útvarem se budeme podrobně zabývat, říkat si co je důležité a na co si dát pozor. Vytvoříme si také obecnou osnovu, ze které budou děti vycházet při přípravě celého slohu. Práce bude známkována dvěma známkami - za obsah + úpravu a pravopis.

Matematika - 1x týdně budu dávat pětiminutovky - každé pondělí, větší prověrky oznámím vždy včas dopředu, neohlášeně budu zkoušet u tabule, např. vypočítat jeden příklad, převody jednotek, římské číslice... Každé pondělí bude geometrie (3. vyučovací hodina).

Vlastivěda - začneme historii, navážeme na 4. ročník. Dětem oznámím, že s krátkým testíkem (nebo se zkoušením) musí počítat každou hodinu. Někdy psát nebudeme, někdy ano - test si buď vyberu a oznámkuji, nebo si ho vybírat nebudu a známkovat také nebudu. Musí se tedy připravovat na každou hodinu. V testíku a u zkoušení se může objevit učivo ze tří posledních hodin. To samé platí i v přírodovědě.

Domácí úkoly - Budu se snažit dávat v rozumném množství,na prázdniny písemné úkoly nebudou. Úkoly si děti budou zapisovat do "Úkolníčku", do týdenních plánů je psát nebudu. Lépe tak mohu reagovat na aktuální situaci ve třídě a nutnost procvičení daného učiva.

Práce "navíc" - Občas zadám dobrovolný domácí úkol, za který děti získají nějakou výhodu nebo známku.

Počtář měsíce - každý měsíc budeme vyhlašovat nejlepšího počtáře - body děti získají při matematických rozcvičkách na začátku hodiny.